Başkanın Mesajı

 

Enerji sektöründe yaşanan liberalleşme sonucunda son dönemde özellikler elektrik sektöründeki şikâyetler oldukça artmıştır. Öyle ki bu şikâyetlerin sayısı bankalar ve telekomünikasyon şirketleri arasındaki yerini almıştır. Meydana gelen bu gelişmeler özellikle enerji konusunda bir sektörel sorunlar eğilen bir dernek kurma ihtiyacı doğurmuştur. Bu ihtiyaç çerçevesinde yönetim kurulunu enerji piyasası çalışanların oluşturduğu kısa adı ETÜDER olan Enerji Tüketicileri Derneği kurulmuştur.

Bu kapsamda tüketici haklarının korunması ve tüketicilerin satın aldığı enerji hizmetlerine ilişkin bilinçlendirmenin sağlanması, sektördeki ticari etik ve kalitenin daha üst seviyeler çıkarılması için hizmeti sunan şirketler ile iletişim kurularak gerekli özendirmelerin yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca tüketicilerin bilinçlendirmesi kadar enerji hizmetini sunan tedarik şirketlerinde çalışan personellerinde sektör hakkında eğitilerek hizmet sunumunda kalitenin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmayı planlamaktayız. Yapacağımız bu eğitim çalışmaları ile proaktif önlemler alarak hizmeti kullanan tüketicilerin zarar görmemesini istemekteyiz.

Geçmişten gelen sorunlardan kaynaklı önemli hizmet aksamalarına günümüzde rastlamaktayız. Hizmeti sunana taraf olan tedarikçilerin bir anda her şeyi düzeltemeyeceklerinin de farkında olarak şirketlerden beklentimiz yaşanan sorunlarda çözüm odaklı yaklaşımın bulunması ve en kısa sürede mağduriyetin giderilmesi olacaktır.

Gün geçtikçe önemi artan ve kanun karşısında da güçlenen enerji kullanıcısı tüketicilerin haklarına ilişkin ikincil mevzuatın düzenlenmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu kapsamda tüketici haklarının korunması ve tüketicilerin satın aldığı enerji hizmetine ilişkin bilinçlendirmenin sağlanması amacıyla çalışmalar yapacağız.

Enerji sektöründe tüketici haklarının korunması amacıyla yapılan çalışmalarda bizden desteğini esirgemeyen ve özverili çalışmaları ile katkıda bulunan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına minnettarlığımızı sunar teşekkür ederiz.