Hakkımızda


 
 • Hedeflerimiz

  Dernek, enerji ile ilgili sorunlara çözüm üretmek, aldığı hizmetten şikâyeti olanlar ile bu hizmeti sağlayanlar arasında bir köprü vazifesi görerek hizmet sunumlarında kaliteyi arttırmak, dernek üyeleri arasında koordinasyon ve yardımlaşmayı sağlamak, sektörel araştırmalar yapmak ve yayınlamak, mesleki gelişmeyi artırıcı yönde faaliyette bulunmak, konu hakkında eğitimler vermek, enerji tedarik hizmetinin dünya standartlarında yapılmasını sağlamak, enerji sektöründe etik değerleri ön plana çıkararak hizmet kalitesinin üst seviyelere taşımak amacıyla kurulmuştur.

 • Misyonumuz

  Enerji Tüketicileri Derneği olarak misyonumuz enerji kullanıcıları için iyi işleyen ve mağduriyetlerin minimum seviyede olduğu bir piyasanın oluşmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla bilinçli bir enerji kullanıcısının sağlıklı bir enerji piyasasının temeli oluşturacağına inanıyor ve bu sebeple enerji kullanıcılarının eğitilmesi için çalışmalar yapmak istiyoruz. Bütün enerji kullanıcılarının tüketim bilincini yükseltmek, enerji kullanıcılarının korunması için gerekli politikaların oluşturulmasını sağlamak, tedbirlerin alınması ve piyasa gözetiminin etkinliğini arttırmak ve en önemlisi ticari ahlaka ve etik değerlere uygun bir sektör oluşturmak için çalışmaktayız.

Bülent Çebin

Enerji Tüketicileri Derneği Başkanı

Gün geçtikçe önemi artan ve kanun karşısında da güçlenen enerji kullanıcısı tüketicilerin haklarına ilişkin ikincil mevzuatın düzenlenmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu kapsamda tüketici haklarının korunması ve tüketicilerin satın aldığı enerji hizmetine ilişkin bilinçlendirmenin sağlanması amacıyla çalışmalar yapacağız.


Başkanın Mesajı

Ahmet Fatih Kılıç

Başkan Yardımcısı


Soner Hacıhaliloğlu

Genel Sekreter


Murat Sayın

Asil Üye


Arman Gürkan

Asil Üye


 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Dernek aşağıda belirtilen bilimsel, mesleki ve kültürel sosyal konularla ilgili çalışmalar yapar.

 • Enerji sektöründeki kullanıcıların bilinçlendirmek
 • Enerji konusunda medyadaki bilgi kirliliğinin önlenmek
 • Enerji sektöründe hak arama imkânlarının arttırılması için mevzuat geliştirme çalışmaları yapmak.
 • Enerji piyasasının tam serbestleşmesi için gereken çalışmaları yürütmek ve bu alandaki örneklerin Türkiye’de uygulanabilmesine yönelik çalışmalar başlatmak
 • Enerji tedarik hizmeti kullanan gerçek ve tüzel kişilerin genel konumlarını, hak ve ilgilerini korumak, kollamak ve savunmak
 • Enerji kullanımı olan firmaların enerji mevzuatı ve piyasa uygulamalarına ilişkin konularda eğiterek uzmanlık standartlarını belirlemek, uzman yetiştirmek ve belgelemek üzere gereken çalışmaları yapmak
 • Enerji sektöründe yaşanan sıkıntıları tespit ve analiz ederek ilgili ve yetkili kurumlara aktarmak
 • Enerji hizmetinde, sektörün önündeki rekabeti önleyici unsurların ortadan kaldırılabilmesi için çalışmalar yapmak
 
 

Enerji sektörüyle ilgili yaşadığınız sorunlarda yanınızdayız...